AVHTT®Rideterapeut Eksamens modul

og del eksamen til AVHTT®Hesteassisteret psykoterapeut uddannelsen.

Til eksamen modtager den studerende 2 dage før, journal ark på en for den studerende ukendt klient.Selve eksamen er af 60 min. varighed, 30 min til rideterapeutisk session og 15 min til en teoretisk gennem gennemgang af forløbet samt 15 min til votering.

Tilstede vil være underviser og ekstern censor.

  • Eksamen SKAL bestås for at kunne modtage eksamensbevis.

På bagrund af det udleverede journal ark skal den studerende forberede en rideterapeutisk session. Journal ark indeholder oplysninger (anonymiseret) om personen, evt. diagnose, evt. belastninger, årsag til ønsket om rideterapi osv.

Den studerende skal genne praktisk udøvelse vise at den studerende kan arbejde med en terapeutisk tilgang, der afspejler den praktisk forståelse for det rideterapeutiske arbejde, at den studerende kan håndterer både hest og klient i samspil.

Den studerende skal efterfølgende teoretisk begrund sit valg og konkludere på samme.

AVHTT® Rideterapeut skolen kan stille hest til rådighed, hvis det ikke er muligt at medbringe egen hest – du er dog ansvarlig for at medbringe klient.

Votering: vi bestræber os på ikke at bruge for lang tid, men vil også gerne give en korrekt bedømmelse, derfor kan voteringstiden varierer.

Tilstede ved eksamen er primær underviser (eksaminator) og ekstern censor.

Eksamens kan være/er bestået eller ikke bestået

Gæster ved eksamen:
Der kan være andre studerende til stede og eventuelle gæster, som den studerende selv har inviteret til at overvære den rideterapeutisk session.

Studerende eller gæster skal samme med den studerende underskrive en tillidserklæring og være klar over at de under ingen omstændigheder må blande sig i fremlæggelsen.

Resten af eksaminationen, dvs. efter den mundtlige teoretisk begrundelse, foregår udelukkende under tilstedeværelse af den studerende, eksaminator, censor og evt. skoleleder.

Under votering deltager kun eksaminator og censor

Ved ikke bestået eksamen kan den studerende forsøge 2 gange mere mod et nærmere fastsat eksamensgebyr, skulle det mod forventning ikke lykkes at opnå “Bestået” vil den studerende blive tilbudt at tage uddannelsen igen, men denne gang med et mentorforløb. Mentor betales sideløbende.

Eksamens modul kan bookes når:

AVHTT®Rideterapeut: Den studerende har læst og fået godkendt alle kurser/moduler under AVHTT®Rideterapeut Grunduddannelse og foreningsmoduler (ex. godkendt merit)

For begge gælder at mødepligten er overholdt og har den studerende købet sit uddannelses forløb på en afdragsordning skal denne være betalt, mangler den studerende at betale enkelte afdrag skal disse betales incl. evt. gebyr og renter.

Tilmeld dig for at modtage nyheder om uddannelser og kurser!

For at du kan blive tilmeldt vores nyhedsbrev skal du accepterer vores privatlivs og cookie politik

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Don`t copy text!
Scroll to Top