Optagelses krav

Som udgangspunkt har vi på AVHTT®Uddannelser ikke nogle krav om forudgående uddannelse, men det er en rigtigt godt ide at forberede sig til uddannelsen ved at tage forkundskabs modulerne pædagogisk og terapeutisk grundmodul. Begge styrke dine muligheder og gør din studie start nemmere.

Vores studerende har forskellig baggrund med hensyn til uddannelse og daglig beskæftigelse

Når det er sagt så er det vigtigt for os at du går til studie med et positivt og åbent sind

At du er åben

At du har lyst til at fordybe dig både i stoffet men også i dine medstuderende

At du har lyst til at tage imod faglig inspiration og blive udfordret

At du er moden og evne at kunne forholde dig reflekterende til dig selv og andre

At du er motiveret og åben for at arbejde med dig selv og involvere dig aktivt i uddannelsen

At du kan læse, forstå og gøre dig forståelig på dansk, svensk eller norsk

At overholde AVHTT®Rideterapeut Skolens etiske regelsæt:

AVHTT®Uddannelser har egne etiske regelsæt og desuden følger vi også DAKOBEs etiske regler.

1 Almene bestemmelser

 • De etiske regler er bindende for alle udøvende rideterapeuter og hesteassisterede psykoterapeuter, der er uddannet på AVHTT®Rideterapeut Skolen, samt kursister på enkeltmodulerne, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling eller lignende.
 • Terapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.
 • Hensynet til og respekten for klienten går forud for terapeutens personlige eller faglige interesser.
 • AVHTT®uddannelser optager ikke studerende med misbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol. Opdages dette under uddannelsesforløbet, forbeholder AVHTT®uddannelser sig retten til at afbryde uddannelsen.
 • AVHTT®uddannelser optager ikke studerende der har en psykiatrisk diagnose. Opdages dette under uddannelsesforløbet, forbeholder AVHTT®Rideterapeut Skolen sig retten til at afbryde uddannelsen.

2 Forholdet til klienten

 • Terapeuten skal udvise respekt for klienter og pårørende samt omsorgspersoner.
 • Terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, som erfares om klienten.
 • Terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeuten ved at opretholde denne, risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for livsfare.
 • Terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke og til navngivet person.
 • Terapeuten fører journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skal foregå forsvarligt og jfn- datatilsynet/persondataloven.
 • Terapeuten skal sikre, at deltagerne i en gruppe er enige om at iagttage tavshedspligt.
 • Terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.
 • Seksuel omgang mellem Rideterapeuten og klienten må ikke forekomme.
 • Terapeuten forpligter sig til at henvise klienten til anden behandling, hvis Rideterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.
 • Terapeuten har skærpet indberetningspligt

.

3 Forholdet til kollegaer

 • En Terapeut, der bliver opmærksom på, at en anden Terapeut uddannet på AVHTT®Uddannelser bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til AVHTT®uddannelsers ledelse.

4 Faglig standard

 • Terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem efteruddannelses, supervision, egen terapi og deltagelse i faglige kurser

Både studerende og undervisere er forpligtet til at gøre sig bekendt med studieordningens indhold, og dermed også de etiske retninger.

AVHTT®Uddannelser har egne etiske regelsæt og desuden følger vi også DAKOBEs etiske regler.

1 Almene bestemmelser

 • De etiske regler er bindende for alle udøvende rideterapeuter og hesteassisterede psykoterapeuter, der er uddannet på AVHTT®Rideterapeut Skolen, samt kursister på enkeltmodulerne, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning, personlig udvikling eller lignende.
 • Terapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige og psykiske udvikling og sundhed.
 • Hensynet til og respekten for klienten går forud for terapeutens personlige eller faglige interesser.
 • AVHTT®uddannelser optager ikke studerende med misbrug af euforiserende stoffer og/eller alkohol. Opdages dette under uddannelsesforløbet, forbeholder AVHTT®uddannelser sig retten til at afbryde uddannelsen.
 • AVHTT®uddannelser optager ikke studerende der har en psykiatrisk diagnose. Opdages dette under uddannelsesforløbet, forbeholder AVHTT®Rideterapeut Skolen sig retten til at afbryde uddannelsen.

2 Forholdet til klienten

 • Terapeuten skal udvise respekt for klienter og pårørende samt omsorgspersoner.
 • Terapeuten har tavshedspligt om alle forhold, som erfares om klienten.
 • Terapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeuten ved at opretholde denne, risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for livsfare.
 • Terapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med klientens samtykke og til navngivet person.
 • Terapeuten fører journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skal foregå forsvarligt og jfn- datatilsynet/persondataloven.
 • Terapeuten skal sikre, at deltagerne i en gruppe er enige om at iagttage tavshedspligt.
 • Terapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for klienten.
 • Seksuel omgang mellem Rideterapeuten og klienten må ikke forekomme.
 • Terapeuten forpligter sig til at henvise klienten til anden behandling, hvis Rideterapeuten ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.
 • Terapeuten har skærpet indberetningspligt

.

3 Forholdet til kollegaer

 • En Terapeut, der bliver opmærksom på, at en anden Terapeut uddannet på AVHTT®Uddannelser bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til AVHTT®uddannelsers ledelse.

4 Faglig standard

 • Terapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem efteruddannelses, supervision, egen terapi og deltagelse i faglige kurser

Tilmeld dig for at modtage nyheder om uddannelser og kurser!

For at du kan blive tilmeldt vores nyhedsbrev skal du accepterer vores privatlivs og cookie politik

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Don`t copy text!
Scroll to Top